//
Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden: Win 3x “Mijn Leven”!

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd aangekondigd met banner: “Win een exclusieve gesigneerde versie van Svens nieuwe boek ‘Mijn Leven”.

Spelregels

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door http://www.nieuwsoversvennys.be van 14 oktober 2013 tem 11 november 2013, 24u (Belgische tijd). Na deze datum worden er geen deelnames meer aanvaard.
 • De wedstrijd staat open voor personen met de Belgische nationaliteit (op het moment van de wedstrijd) en een domicilie-adres in België met een leeftijd van minstens 18 jaar.
 • Voor personen jonger dan 18 is een toestemming van de ouders of voogd nodig. Indien zij deelnemen, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Nieuws Over Sven Nys behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Nieuws Over Sven Nys opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
 • Er wordt maar één deelname per persoon en per domicilie-adres geaccepteerd, waarbij de eerste inzending telt als definitieve deelname.
 • Nieuws Over Sven Nys vraagt uw persoonsgegevens op om een eventueel gewonnen prijs te kunnen opsturen. Verder gebeurt er niets met uw gegevens. Lees hier het privacybeleid.
 • Een antwoord op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag is verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 • De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. De toewijzing van de resterende prijs/prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.
 • Nieuws Over Sven Nys ziet af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.
 • Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 • Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 • Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Nieuws Over Sven Nys.
 • Indien een prijs verstuurd wordt, kan Nieuws Over Sven Nys niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan Nieuws Over Sven Nys eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. Bij winst zal u gevraagd worden een KIALA-punt te selecteren waar u uw prijs dient af te halen. Doet u dat niet binnen een redelijke termijn aangegeven in de e-mail met uw winstbevestiging, vervalt uw prijs. Ook dient het pakket binnen de aangegeven termijn bij het gekozen KIALA-punt te worden afgehaald.
 • Winnaars worden per e-mail of via telefonisch contact verwittigd.
 • De prijs wordt zo snel mogelijk bezorgd aan het KIALA-punt van de winnaar.
 • Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • Nieuws Over Sven Nys kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 • Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.
Advertenties

Reacties zijn gesloten.

Volgende wedstrijd

 • Verjaardag Sven Nys 17 juni 2018

Meest recente foto's:

Advertenties